Zico

ZICO, đứng đầu trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh tại khu vực châu Á, đã tin tưởng giao việc thiết kế và xây dựng website cho công ty chúng tôi. Website này sẽ trở thành một kênh truyền thông mới giúp cải thiện và gia tăng việc trao đổi nội bộ trong công ty cũng như giữa công ty với các đối tác và khách hàng.

ATHENA đã thực hiện việc tạo mới lại toàn bộ trang web với Wordpress. Chungs tôi đã tạo ra mới một đặc điểm nhận dạng đồ họa và các chức năng bổ sung khác đã được đặc biệt thiết kế giành riêng cho ZICO